Showing only one result

เราจะลุยไปด้วยกัน

เราจะก้าวไปพร้อมกัน มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนา สจล.ของเรา สู่เป้าหมาย “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC ในปี 2025” #เราจะลุยไปด้วยกัน #KMITLInnovationExpo2023