Showing 1-10 of 122 results

ขยายเวลาผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2565

พฤศจิกายน 16, 2022

ขยายเวลาการยื่นคำร้อง และส่งเอกสารการประกอบ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (รอบสุดท้าย) เตรียมเอกสารให้พร้อม และยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 ตึกอธิการบดี ในวันและเวลาราชการ

OSDA สัญจร คณะทันตแพทยศาสตร์

พฤศจิกายน 11, 2022

10 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทพญ.ศิริรัตน์ ชั้นศิริ และเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมพูดคุยหารือแนวทางในการพัฒนานักศึกษา

OSDA สัญจร คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

พฤศจิกายน 11, 2022

10 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ชาลี มธุรการ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพชีวิตนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ร่วมพูดคุยหารือแนวทางในการพัฒนานักศึกษา

OSDA สัญจร คณะบริหารธุรกิจ

พฤศจิกายน 8, 2022

7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.ชนานันต์ สมาหิโต ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ และเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพูดคุยหารือแนวทางในการพัฒนานักศึกษา

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย รอบคัดเลือก

พฤศจิกายน 4, 2022

1-5 พฤศจิกายน 2565 งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำนักกีฬาลงแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ในรอบคัดเลือก ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต *ติดตามผลการแข่งขันได้ที่เพจของชมรมกีฬาในแต่ละประเภท

OSDA สัญจร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

พฤศจิกายน 4, 2022

3 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือพงษ์ ลือนาม รองคณบดี และเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมพูดคุยหารือแนวทางในการพัฒนานักศึกษา

OSDA สัญจร คณะวิทยาศาสตร์ และตึกกิจกรรม

พฤศจิกายน 2, 2022

1 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ชุติไพจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พูดคุยหารือแนวทางในการพัฒนานักศึกษา

OSDA สัญจร คณะวิศวกรรมศาสตร์

พฤศจิกายน 2, 2022

31 ตุลาคม 2565 สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ และเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พูดคุยหารือแนวทางในการพัฒนานักศึกษา

OSDA สัญจร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

พฤศจิกายน 2, 2022

31 ตุลาคม 2565 สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษา

thTH
en_USEN thTH