Showing 1-10 of 10 results
ปั่น เก็บ ปั่น

ปั่น เก็บ ปั่น

กุมภาพันธ์ 4, 2020
วันที่2 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเก็บขยะ "ปั่นเก็บปั่น" หัวตะเข้ ด้วยจุดทำกิจกรรมหลักไม่สามารถทำกิจกรรมได้ จึงทำกิจกรรมภายในชุมชน ได้แก่ การถักถุงอวนเก็บขยะ การทำความสะอาดพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้พบเห็น และผู้ร่วมกิจกรรม
thTH
en_USEN thTH