Back

ขยายเวลาผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2565

ขยายเวลาการยื่นคำร้อง และส่งเอกสารการประกอบ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (รอบสุดท้าย) เตรียมเอกสารให้พร้อม และยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 ตึกอธิการบดี ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม Facebook : งานวิชาทหาร พระจอมเกล้าลาดกระบัง หรือกลุ่มไลน์ ผ่อนผันทหาร 65

thTH
en_USEN thTH