Back

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับนักศึกษาฝึกงาน

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับนักศึกษาฝึกปฎิบัติงานในส่วนงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัฒนาบุคลากร โทรศัพท์ 02 142 3546

thTH
en_USEN thTH