งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

รายการ KMITL Alumni Talk ที่เปิดโอกาสให้รุ่นน้องนักศึกษาปัจจุบัน ได้สัมภาษณ์และร่วมพูดคุยกับรุ่นพี่ศิษย์เก่า เพื่อเป็นการสร้าางสาย สัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และน้องรุ่น โดยมีสถาบันเป็นสื่อกลาง

KMITL Alumni talk ep.1 พี่ชิดชนนี ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ สจล.

thTH
en_USEN thTH