Showing 1-10 of 53 results

ขอเชิญเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 2566

มีนาคม 20, 2023

งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ขอเชิญเสนอราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ร่วมส่งนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48

มกราคม 20, 2023

19 มกราคม 2566 รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ คุณทนงศักดิ์ จันทร์หมื่นไวย ร่วมกล่าวคำอวยพรนักกีฬาก่อนออกเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์

ประชุมนักศึกษาทุน ภาคการศึกษา 2/2565

มกราคม 20, 2023

19 มกราคม 2566 งานทุนการศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหลังจากได้รับทุนการศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นจากนักศึกษาผู้ได้รับทุน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มกราคม 16, 2023

4 และ 9 มกราคม 2566 สถาบัน จัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค)

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มกราคม 16, 2023

24 – 25 ธันวาคม 2565 สถาบัน จัดให้มีการซ้อมใหญ่สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค)

สัมมนาผู้นำนักศึกษาสามพระจอม

มกราคม 16, 2023

21 – 23 ธันวาคม 2565 นายกองค์การนักศึกษา นายกสภานักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาสามพระจอม ที่จังหวัดนครนายก โดยมีพิธีเปิดงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

OSDA สัญจร วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

ธันวาคม 16, 2022

16 ธันวาคม 2565 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลาการบางส่วนของสำนักงานกิจการนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยมีดร.ปภพ พุฒิมานรดีกุล รองคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ให้การต้อนรับ

ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต สจล.

ธันวาคม 13, 2022

10 – 11 ธันวาคม 2565 สถาบันจัดกิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค) มีบัณฑิตเข้ารับการถ่ายภาพหมู่ในวันที่ 10 จำนวน 5,270 คน และวันที่ 11 จำนวน 5,927 คน

งาน กยศ.สจล. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ธันวาคม 9, 2022

8 ธันวาคม 2565 งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดยรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณกมลชนก สาระพัดวิเศษ คุณอัญวา ไกรชิต และคุณชยิกา แก้วประเสริฐ เดินทางเข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ ณ หอประชุมวายุภักษ์ กระกรวงการคลัง

OSDA สัญจร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธันวาคม 9, 2022

1 ธันวาคม 2565 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลาการบางส่วนของสำนักงานกิจการนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล และคุณประทีป อินทร์เขียว ให้การต้อนรับ

thTH
en_USEN thTH