การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 2564

การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2564

สถาบันมีสวัสดิการดูแลนักศึกษา โดยได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาสถาบันทุกคน กับ บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แต่ในสถานการณ์ covid-19 ทำให้น้องๆได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุล่าช้ากว่าทุกปี หากน้องๆเกิดอุบัติเหตุในช่วงนี้ สามารถเข้ารักษาตัวในรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท ( รพ.เอกชน ทั่วประเทศ 300 กว่าแห่ง) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแสดงบัตรประชาชน และแจ้งชื่อบริษัท อาคเนย์ประกันภัย ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทราบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรนิภา  สุขพันธ์

โทรศัพท์ 02 3298000 ต่อ 3243   (เวลา 08.30-16.30 )

หรือ เมล์ wannipha.su@kmitl.ac.th

thTH
en_USEN thTH